Отбелязваме Деня на туризма

Pin It

Последната неделя от месеца традиционно се отбелязва като Ден на туризма у нас. Днес също отбелязваме 125 години от началото на организирания туризъм в България и 154 години от рождението на Алеко Константинов.

 

Българският туристически съюз е независимо, доброволно, непартийно и неправителствено сдружение с идеална цел, основано на 27-28 август 1895 г. на Черни връх във Витоша под ръководството на писателя Алеко Константинов (Щастливеца). Алеко Константинов е патрон на съюза.

По традиция в днешния ден стотици туристи изкачват Черни връх. Първото организирано изкачване на Черни връх се осъществява през 1895 г. от 300 души под ръководството на Алеко Константинов. Там те основават първия клуб на туристите в България. За председател е избран Иван Вазов, а за секретар - Алеко Константинов.

Българският туристически съюз е активен инициатор за развитието на различни форми активен отдих. Като обществена организация той извършва мащабна родолюбива и екологична дейност, стимулира алпинизма, спортното ориентиране, пещернячеството. Негова грижа е също стопанисването на стотици хижи, заслони, екопътеки, туристически спални, обектите на няколко международни маршрута, които популяризират страната ни и правят България търсен партньор за масов туризъм през четирите сезона.

 

Pin It

ТЪРСЕНЕ