Варненският халколитен некропол разкрива нови тайни

Pin It

След 30 годишно прекъсване са възобновени археологическите разкопки на Варненския халколитен некропол. През настоящия сезон са разкрити десет гроба с части от погребален инвентар,

съобщават от БТА.

Варненският халколитен некропол е намерен при случайни строителни работи в западната индустриална зона на Варна през 1972 г. и е датиран в края на V - началото на IV хил. пр. Хр. Той се превърна в сензационно научно откритие, чието значение надхвърля значително границите на праисторията на съвременна България.

Смята се, че находките от т.нар. "Варненското злато" представляват най-старото технологично обработено злато в Европа и света, причислявано към т. нар. Култура Варна (4400 - 4100 г. пр. Хр.)

В резултат на проучванията досега (разкопките не са завършили - все още не са разкопани около 30% от предполагаемата територия) са открити 294 гроба.

В 57 от тях липсва човешки скелет или кости, само в три от които е съсредоточена по-голямата част от златните предмети, както и най-представителните от другите видове находки. Отличителен белег за тези гробове са жезлите или скиптрите - символ на висша светска или духовна власт.

Други три гроба са съдържали триизмерно изображение на човешко лице от глина, като на особено характерните места от лицето - челото, очите, устата, ушите - са апликирани златни предмети.

99 гроба съдържат скелети в изпънато положение по гръб. Повечето от тях принадлежат на мъже.

Особеното място на Варненския некропол се дължи не само на установените разнообразни погребални практики, а и на богатството и разнообразието на находки. Само откритите златни предмети са повече от 3 000 и са с общо тегло над 6 килограма, а разнообразието им е значително - над 38 различни вида.

Всички находки се съхраняват в Археологическия музей във Варна.

 

Pin It

ТЪРСЕНЕ