Варна изпревари Бургас по заплати

Pin It

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за октомври 2020 г. е 1 318 лв., за ноември - 1 302 лв. и за декември - 1 287 лева, съобщават от Териториално статистическо бюро - Североизток.

 

По размер на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г. - 1 302 лв., област Варна е на четвърто място спрямо другите области в страната.

Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 1 959 лв., Враца - 1 360 лв. и София 1 330 лева.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо третото тримесечие на 2020 г. с 3.4%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 13.1%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 10.9% и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 10.6%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства с 5.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“, „Държавно управление“ и „Операции с недвижими имоти“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2020 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 2 363 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ - 1 936 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 735 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 824 лева; „Други дейности“ - 901 лева; „Култура, спорт и развлечения“ - 993 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г. в о

 

 

 

 

Pin It

ТЪРСЕНЕ