В Приморско се проведе среща, посветена на българско председателство на Съвета на ЕС

Pin It

Ученици от СУ „Никола Вапцаров” в Приморско впечатлиха със знания, талант и любознателност предстaвители на държавната и местна власт, по време на събитие посветено на бъдещото българско председателство на Съвета на ЕС.

 

На среща с областния управител Вълчо Чолаков и кмета на Общината Димитър Германов младите хора в Приморско за пореден път показаха, че учениците в област Бургас са интелигентни, образовани, будни, с интерес към света, който ги заобикаля, и участващи активно във всички важни събития. С есе на тема „Какво означава да си гражданин на ЕС“ и изложба „Приморско – част от европейското семейство“ младежите от II до XI клас споделиха своите виждания за важността на членството ни в Съюза, предстоящото председателство на Съвета на ЕС. Творбите им, отличаващи се с оригиналност и задълбочени познания, впечатлиха присъстващите в залата.

„Вие сте бъдещето на Европа. Фокусът на България по време на председателството е насочен към младите хора, към вашето развитие, възможности за обучение, реализация, сигурността. Вие сте знаещи и амбициозни, печелите редица състезания, конкурси в успешно съревновавание с ваши връстници от други държави в Европейския съюз.

От всичко, което показахте и казахте днес става ясно, че вижданията ви за бъдещето на Съюза съвпадат с посланията, които ще излъчи страната ни, а именно Европа на консенсуса, конкурентоспособността, кохезията. Вярвам, че вие сте най-добрите посланици на държавата, тези, които с успехите си ни представяте достойно навсякъде по света. Гордея се с вас.”, с тези думи Чолаков се обърна към присъстващите млади хора.

По време на срещата учениците научиха още, че държавите членки, които изпълняват председателството, работят в тясно сътрудничество в групи от по 3 държави. Те определят дългосрочни цели и изготвят общ план, в който се набелязват темите и основните въпроси, които ще бъдат разгледани от Съвета в рамките на 18-месечен период.

Общите приоритети в програмата на Триото, в което България участва с Естония и Австрия са концентрирани  върху утвърждаване на Съюза като мощен фактор на световната сцена,  оправомощаващ и защитаващ всички свои граждани, осигуряващ свобода, сигурност и правосъдие, работни места, растеж и конкурентоспособност, с насочена към бъдещето политика в областта на климата.

„България е една от страните в Европейския съюз с най-древна история. Само в музея в Приморско има стотици артефакти, които свидетелстват за древни цивилизации, обитавали нашите земи. Всичко това ни дава самочувствието, че страната ни като държава-членка има огромен принос към културно-историческото наследство на Европа.

По време на председателството ни ще имаме възможността да покажем това богатство. Вярвам, че в дългосрочен план това ще спомогне за развитието на туризма и повече чуждестранни инвестиции”, коментира кметът на община Приморско Димитър Германов.

За учениците с най-добри есета в конкурса община Приморско беше осигурила награди. В срещата участие взеха представители на общинска администрация, Областен информационен център, учители.

 

Pin It

ТЪРСЕНЕ