Каварна вече със забрана за строителство

Pin It

Общинският съвет на Каварна забрани строителството в курортните зони през летния сезон.

С решението, взето във връзка със Закона за устройство на черноморското крайбрежие, се забранява извършването на строителни и монтажни работи в курортните територии, курортите, курортните комплекси и ваканционните селища на територията на община Каварна.

Периодът на забраната е от 30 юни до 1 октомври т.г.

Забраната не се отнася за ремонтни дейности на линейните обекти на техническата инфраструктура, строителство на обекти с национално значение, обекти с регионално значение и обекти, финансирани по оперативни програми със средства на Европейския съюз и с бюджетни средства от Община Каварна и държавата.

През периода строителни и монтажни работи в тези територии ще се допускат само за неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности. 

 

Pin It

ТЪРСЕНЕ