Плажът "Болата" става защитена местност

Pin It

До месец се очаква да се произнесе комисията, назначена от екоминистерството да прецени дали плажът "Болата" да бъде изключен от територията на резерват "Калиакра". 

 

Това е следващата стъпка от законовата процедура, след като се проведе и общественото обсъждане на казуса във Варна, организирано от Министерството на околната среда и водите.

Става дума за предложение на община Каварна, да извади от резервата един от най-живописните плажове на Черноморието и прилежащата му инфраструктура. 

Започната е процедурата по Закона за защитените територии за намаляване на площта на резерват "Калиакра" в землищата на селата Българево и Свети Никола, която засяга и "Болата", пътя към него, територията между пътя и плажа, както и брегоукрепителните съоръжения – диги и буни и паркинг.

Паралелно с процедурата за намаляване площта на резервата Министерството на околната среда и водите ще предприеме и процедура за увеличаване на площта на защитена местност "Степите" (бившата буферна зона на резерват "Калиакра") със същите имоти.

Включването на "Болата" в защитена местност "Степите" е гаранция, че строителството на плажа ще е забранено, с изключение на малки преместваеми обекти, които да обслужват туристите, увери кметът на Каварна Нина Ставрева и инициатор на промяната. Според нея трябва да се сложи край на нерегламентираното плажуване,  както и на замърсяването заради безстопанствеността до момента. 

Жители на село Българево коментираха, че за тях е важно в района да не се допуска строителство.

 

Pin It

ТЪРСЕНЕ