Разяснителна кампания в Долни чифлик

Pin It

Днес и утре продължават разяснителни срещи по кампанията за директните плащания за 2016 г.

за района на общините Аврен, Варна, Долни Чифлик, Провадия и Дългопол. 

По време на срещите експерти от Министерство на земеделието и храните и Областна дирекция „Земеделие“ - Варна ще информират земеделските стопани във връзка с новостите и изискванията по таз годишната кампания за директните плащания. 

Присъстващите ще бъдат запознати с промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, регистриране на правните основания до 15 февруари 2016 г. и географско очертаване на заявените земи.

- На 4 февруари от 10.30 часа ще се проведе дискусията за Община Провадия. Тя ще се състои в сградата на Общината. От 14.00 часа започва срещата със земеделските производители в от Община Долни Чифлик, която ще се проведе в заседателната зала на общината.

- На 5 февруари е насрочена разяснителната среща в община Дългопол, която ще се състои в залата на Общинския съвет.

 

Pin It

ТЪРСЕНЕ