В Царево забраниха електрическите тротинетки за деца под 14 г.

Pin It

Поради масовото навлизане на индивидуални електрически превозни средства или т.нар. електрически тротинетки и употребата им от лица,

които не са запознати с Правилника за движение по пътищата и възможността за възникване на произшествия и инциденти в пешеходни зони, по докладна от кмета на Община Царево, съветниците от Общински съвет в Царево единодушно приеха правила, с които се регулира движението на електрически тротинетки и се забранява използването им от малолетни лица.

В урбанизираната територия на община Царево се забранява движението на ИЕПС в следните зони:

- пешеходни улици и алеи;

- градските градини;

- площадите;

- детските и спортни площадки.

- Забранява се движението на ИЕПС по тротоарните площи на всички населени места, с изключение на маркираните тротоарни велосипедни алеи.

Индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС) на територията на община Царево могат да бъдат управлявани при спазване на изискванията и ограниченията, регламентирани със Закона за движението по пътищата и настоящата Наредба.

Лица под 14-годишна възраст нямат право да управляват ИЕПС.

Лица на възраст от 14 до 16 години могат да управляват ИЕПС само по велосипедната инфраструктура.

Лица с навършена 16-годишна възраст могат да управляват ИЕПС само по велосипедната инфраструктура и по уличната мрежа, на която за всички превозни средства е разрешена максимално разрешена скорост до 50 км/час.

Всички водачи на ИЕПС до 18-годишна възраст са длъжни да използват предпазна каска.

Максимално допустимата скорост за движение на ИЕПС на територията на община Царево е 25 км/час.

Всяко ИЕПС трябва да е оборудвано с изправни:

- спирачки;

- механичен или електронен звънец, като не се използва друга звукова сигнализация;

- устройства за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и за излъчване на червена светлина отзад.

Водачите на ИЕПС са длъжни:

- да се движат по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на такава – най-близо до дясната граница на платното за движение;

- в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост да управляват ИЕПС с включени светлини, както и да ползват светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат лесно забелязани;

- да се движат с изправна спирачна система на управляваното ИЕПС;

- да спазват останалите изисквания за управление на ИЕПС, регламентирани със Закона за движението по пътищата.

На водачите на ИЕПС се забранява:

- да управляват ИЕПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози;

- да се движат по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за движение за всички превозни средства е над 50 км/ч.

- да се движат в зони и улици, обозначени с пътни знаци В9 – „Забранено е влизането на велосипеди“, Г15 „Задължителен път само за пешеходци“ и Г13 – „Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии“;

- да превозват други лица;

- да се движат успоредно до друго ИЕПС или двуколесно пътно превозно средство;

- да управляват превозното средство, без да държат кормилото с ръка;

- да се движат в непосредствена близост до друго ППС или да се държат за него;

- да превозват, теглят или тласкат предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;

- да използват мобилен телефон при управлението на ИЕПС.

Pin It

ТЪРСЕНЕ