Вековни дървета в парк "Странджа" стават защитени

Pin It

Авторитетни лесовъди предлагат да бъдат обявени за защитени още 11 вековни дървета на територията на Природен парк „Странджа”.

Това са стари дъбови индивиди, всички на възраст над 250-300 години. Като видове са Странджански дъб-лъжник, Зимен дъб и Цер. Към настоящия момент 21 са вековните дървета, които са със статут ЗАЩИТЕНИ на територията на ПП „Странджа”. Най-голямата част от тях са от ендимичния вид Странджански дъб и като гъстота са на територията на царевското село Кости. 

Странджанският дъб е представител на понтийско-евксинската флора с единствено разпространение за територията на България – в Странджа. Този вид е включен в Закона за биологичното разнообразие като рядък, реликтен вид, разпространен в Мала Азия и Кавказ. Описан е за първи път преди повече от 160 години от ботаници на Никитската ботаническа градина – Русия и носи името на нейния директор – Л.Хартвис. Първото сведение за лъжника в странджанската флора е направил проф.Борис Стефанов през 1923 г., сочейки че се среща единично или на малки групи.

Странджанският дъб носи народното наименование лъжник поради неговата прилика с други наши дъбове – по листата прилича на източния горун, по кората – на цера, по жълъдите – на летния дъб. Счита се че е древен вид и родоначалник на останалите наши дъбове.

Най-старото монументално живо дърво на територията на ПП „Странджа” е близо 1000-годишен дъб Благун, в землището на с. Заберново, където тази година на 9 и 10 май ще се проведе 17 Фестивал на зелениката.

За цялата бургаска област да бъдат обявени за защитени са предложени общо 44 вековни дървета, съобщи доц. д-р Мария Брощилова, фондация „ТАЙМ Екопроекти”.

 

Pin It

ТЪРСЕНЕ