Доц. д-р Владимир Гончев от УМБАЛ Бургас бе отличен от Лекарския съюз в церемонията "Лекар на годината"

Pin It

Доц. д-р Владимир Гончев от УМБАЛ Бургас бе отличен от Лекарския съюз в церемонията "Лекар на годината".

Той бе отличен в категорията "Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация". Наградите в третата традиционна категория бяха връчени на церемонията "Лекар на годината" в централата на Българския лекарски съюз.

В УМБАЛ Бургас доц. Владимир Гончев отговаря за следдипломната квалификация и надграждащото обучение на медицинските специалисти.

Доц. д-р Владимир Гончев е лекар с над 33 години стаж с професионална кариера преминала през различни нива в йерархията на системата на здравеопазването - лекар в Бърза помощ, отделение по вътрешни болести и функционална диагностика на вътрешните болести, придобил мениджърски умения като ръководител на здравни и лечебни заведения и от 2016г. университетски преподавател.

Има над 60 публикации и участия в научни конгреси в България и чужбина. Основните научни интереси са в областта вътрешни болести, социална медицина, обществено здраве,  здравен мениджмънт, епидемиология на неинфекциозните заболявания, епидемиология на сърдечно-съдовите заболявания телемедицина, дигитално здраве, изкуствен интелект в здравеопазването.

 

Pin It

ТЪРСЕНЕ