Бяла привлича туристи с три вело маршрута

Pin It

Община Бяла приключи изпълнението на ключов международен проект. Проектът носи името „ЕКОТУРНЕТ/Развитие на мрежа за екотуризъм в Черноморския регион“ и е финансиран по „Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020“. Водещ партньор: Областна администрация Шиле – Истанбул, Република Турция.

 

Партньори:

- Регионална агенция за развитие на регион Запорожие – Украйна;

- Община Ксанти - Република Гърция;

- Фондация Кавказка околна среда – Грузия;

- Община Бяла

Общата цел на проекта е да допринесе за развитието и разнообразяването на дейностите по екотуризъм, с грижи за баланса на защитата и използването на природните и културните ресурси, като обогати туристическия продукт, предлаган от партньорите, чрез добавяне на алтернативни форми на туризъм.

За да се развият еко туристически дейности в 5-те региона общо по проекта са създадени 18 маршрута и 48 места. Изпълнени са дребни по мащаб инфраструктури, в т.ч. 10 велосипедни маршрута, 6 туристически пътеки, 2 образователни маршрута, 4 кули за наблюдение на птици, 32 места за отдих и 10 фото банки. Направени са уеб портал на 6 езика, мобилно приложение (İOS / Android), наръчници, карти и промоционален филм.

Като част от проекта на територията на община Бяла е изпълнена дребна по мащаб инфраструктура, включваща 3 велосипедни маршрута (два основни и един кръгов, свързващ основните), 1 кула за наблюдение на птици и 9 места за отдих по трасетата на велосипедните маршрути.

Маршрутите са маркирани с табели и знаци в съответните цветове.

1. Червен маршрут – Център на гр. Бяла – Екопарк „Еника“ - Място за отдих горски път с. Горица – Чешма Юрта, с. Горица, Чешма – горски път - Място за отдих – землище с. Самотино - Място за отдих горски път с. Самотино – с. Шкорпиловци, Вилно зона Тича – Място за отдих - плаж на КК Шкорпиловци

Общо разстояние 20,3 км в посока

2. Жълт маршрут – Античен комплекс Бяла - Място за отдих вилна зона гр. Бяла – Кула за наблюдение на птици - Място за отдих Кула за наблюдение на птици - Място за отдих плаж Бяла река - Чешма Алекса - Място за отдих – плаж Кара дере юг – Място за отдих плаж Кара дере север

Обща дължина - 9,77 км

3. Син маршрут – свързващ жълтия и червения маршрути

Общо разстояние 6,24 км

Свързващият маршрут дава прекрасната възможност да се обединят два веломаршрута със съвсем различен характер (Бяла - Шкорпиловци и Бяла - Карадере), за да се направи едно по-голямо кръгово каране. По този начин велосипедистите получават не само по-голяма дистанция, но и много разнообразно изживяване. В тази отсечка преобладава най-вече гората, но има две места, които си заслужава да се посетят.

Последната година промени туризма като предлаган продукт. Все повече туристи търсят алтернатива на традиционния рекреационен туризъм. Бяла има предпоставки за развитие на различни видове алтернативен туризъм – културно-исторически, спортен, винен, а след реализиране на проекта и вело-туризъм, съобщиха от община Бяла.

 

 

Pin It

ТЪРСЕНЕ