Общинска наредба- на съд

Pin It

Още две общински наредби, приети от Общинските съвети в Бяла и Ветрино, ще бъдат тълкувани от Варненския административен съд. 

 

Нормативните документи се оспорвани от Окръжната прокуратура, която счита определени текстове за незаконосъобразни.

В единия случай държавното обвинение не приема таблица за такси и цени на административни услуги на Община Бяла, където се изисква такса за издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства.

В другия случай прокуратурата оспорва член в Наредбата за обществения ред на Община Ветрино относно забраната за паркиране и домуване, с който се определя по-голям размер на глобата за нарушителите от този, определен от Закона за движение по пътищата. 

Според държавното обвинение оспорените текстовете са в пряко противоречие с нормативна регламентация от по-висок ранг, в нарушение на предвидената компетентност и са нетърпими по правния ред.

Девет наредби на общини във Варненска област вече бяха протестирани от Окръжната прокуратура. Разгледаните до момента съдебни производства бяха прекратени, след като Общинските съвети отмениха спорните текстове. 

Междувременно стана ясно, че на 22 ноември тази година в Административния съд ще се проведе „Ден на отворени врати”. Гражданите могат да посетят институцията от 9.00 до 16.30 ч. и да се запознаят с работата и функциите на съдебните служби, със съдебните процедури и със спецификата на работата на магистратите. 

Целта е да се даде възможност за повишаване на правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната система. 

На събитието са поканени ученици и преподаватели от Търговската гимназия “Г. С. Раковски”, с които съдът ще работи и по образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2016/2017 год. 

 

Pin It

ТЪРСЕНЕ