Безплатни детски градини- срещу липса на задължение към общината

Pin It

Сигнал от директора на ЦДГ „Първи юни“ – гр.Бяла с филиали в с. Господиново и с. Попович, че родители имащи задължения към Община Бяла,

желаят да бъдат освободени от такса за ползване на детска градина, налага прецизиране на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за всяко новородено , осиновено до трето дете на  територията на  Община Бяла, Област Варна.

С докладна записка от кмета на Община Бяла Атанас Трендафилов се предлага допълнение към Правилника, който да позволи издаването на служебна бележка за липса на задължение към общината,като документът се издава по служебен път след направена от общинските служители проверка. Допълнението включва още служебната проверка да става веднъж при записване на детето на детска градина и ежемесечно при извършване на услугата.

 

Pin It

ТЪРСЕНЕ