Зони за отдих и спорт ще се изградят в 8 населени места на община Балчик

Pin It

Община Балчик подписа договор на стойност 372 681,26 лв. за финансиране на проект „Обновяване и обособяване на места за спорт и отдих в населени места на територията на община Балчик“. Проектът се финансира от ДФ „Земеделие“ чрез МИГ „Балчик – Генерал Тошево“.

 

Основната дейност в проекта засяга 8 населени места от общината – гр. Балчик, с. Оброчище, с. Гурково, с. Ляхово, с. Дропла, с. Сенокос, с. Соколово и с. Стражица. В тези села ще се изградят и реновират зони за игра на деца, фитнес зони на открито, футболно и волейболно игрище, обособяване на зони за отдих с пейки, беседки, барбекю, залесяване и др.

В град Балчик дейностите, заложени в настоящият проект, целят довършването на проект „Изграждане на парк Балик в гр. Балчик“, като за тази цел е заложено оборудване на самия парк с пейки, кашпи, детски кътове и друго парково обзавеждане.

Другата дейност от проекта е насочена към силно компрометираните табели, обозначаващи имената на улиците в гр. Балчик и прилежащите вилни зони. Предстои изработката на нови и тяхната подмяна.

Pin It

ТЪРСЕНЕ