„Местна инициативна група Балчик - Генерал Тошево" готви Стратегия за местно развитие

Pin It

С информационно събитие Община Балчик стартира кампанията на екипа на СНЦ „Местна инициативна група Балчик - Генерал Тошево" с представители на всички заинтересовани страни от община Балчик и община Генерал Тошево, свързани с подготовката на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР)  за програмен период 2023-2027 г.

 

Периодът за изготвяне на Стратегията по ВОМР 2023-2027 и получаване на обратна връзка от заинтересованите страни в региона е предвиден до 15 септември 2023, когато ще бъде публикувана одобрената Стратегия.

В периода 2023-2027 ще се обърне специално внимание на проекти с фокус създаване на работни места, действията в областта на климата, интелигентните села/градове и цифровата трансформация в селските райони. Предвижда се новият набор от програми да се съсредоточи върху програмата на ЕС за по-интелигентна Европа, по-зелена Европа и по-специално цифровата трансформация  и  нови по-иновативни подходи за развитие на селските райони.  

За да се реши как най-добре може да се използва това финансиране в рамките на региона на МИГ „Балчик - Генерал Тошево", се подготвя документ за Стратегия за местно развитие.

Тази рамка ще бъде използвана за насочване на вземането на решения от Местната инициативна група (МИГ) за срока на новата програма 2023-2027 година.

 

 

Pin It

ТЪРСЕНЕ