Шабла въвежда разделно събиране на дрехи и текстил

Pin It

От 1 април 2021 година, в гр. Шабла, ще бъде поставен специализиран контейнер за разделно събиране на отпадъци от облекла и текстилни материали с местоположение – ул. „Оборище“, до контейнерите за битови отпадъци на паркинга зад читалище „Зора 1894“.

Той ще се обслужва ежеседмично от „Евротекс“ ЕООД, по договор с община Шабла.

В контейнера гражданите ще могат да изхвърлят непотребни дрехи, обувки, чанти, аксесоари (шапки, шалове, ръкавици), домашен текстил (пердета, спално бельо) и др. Условието е те да бъдат чисти и опаковани в торби. След изпразването на контейнера, текстилните материали ще се превозват до складовете на обслужващата фирма, където ще се сортират в специални съоръжения в зависимост от предполагаемата им бъдеща употреба. Всяка отделна дреха ще се преценява според йерархията в политиката за предотвратяване и управление на отпадъците, а именно – повторна употреба като дрехи или парцали за почистване, за получаване на рециклирани влакна или различни текстилни пълнежи или за оползотворяване чрез получаване на енергия.

Контейнерът за текстилни отпадъци е лесно разпознаваем, в свежи цветове, със съответните надписи и указания за употреба. Създаден е така, че да предпазва събраните изделия от атмосферните влияния и да ги защитава от кражби.

Всяка година на сметищата се изхвърлят милиони тонове облекла. Тези количества стават все по-големи и по-големи, заради водещия бизнес модел на „бързата мода“ и свръх консумацията на дрехи. Нараства значително проблема с местата за депониране на отпадъци. Някои видове дрехи имат нужда от повече от 50 години, за да се разградят. Те остават в земята за десетилетия и отделят вредни газове, които са сред основните причини за глобалното затопляне. Токсични вещества се просмукват в почвата и подземните води и вредят на околната среда в продължение на години.

Отклоняването на този отпадък от сметищата има огромен положителен ефект върху природата. Употребяваните дрехи и други текстилни изделия са ценен материал, който може да се използва повторно. Разделното събиране на текстилните отпадъци и рециклирането им осигурява лесен, сигурен и удобен алтернативен начин за изхвърляне на излишните дрехи, като така успяваме да предотвратим тонове текстилен отпадък да стигнат до сметищата.

С въвеждането на разделно събиране на текстилните отпадъци община Шабла дава своя принос към общия, така че да живеем в една по-чиста и здравословна околна среда и призова гражданите да се възползват максимално от новата придобивка.

 

 

 

 

Pin It

ТЪРСЕНЕ