Шумоизолираща стена изграждат край Аксаково

Pin It

Шумозащитни съоръжения край пътя ще се изградят в близост до 10 населени места, а едната локация на второкласния път Варна-Добрич в Аксаково.

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за проектиране и строителство (инженеринг) на шумозащитни съоръжения по участъци от републиканската пътна мрежа, с които ще се намали шума в населените места в близост до пътя.

Шумоизолиращата стена в Аксаково ще е с дължина почти 2 км. Шумовата защита ще е от прозрачни поликарбонатни панели с височина 2 м и дължина 1942 м. Индикативната стойност на обществената поръчка е 1 553 600 лв. без ДДС.

Общата дължина на планираните шумозащити на десетте обекта е 11 294 м и с височина между 2 и 4 м. Те ще са на 10 отсечки от републиканската пътна мрежа - при селата Мирово, Мало Бучино, Тулово, Чурек, Мурсалево, вилна зона „Зелин“ на Ботевград, кв. „Бенковски“ в София, кв. „Макак“ в Шумен, в Аксаково и при Езиковата гимназия във Велико Търново.

Петата обособена позиция е за проектиране и строителство на шумозащитни съоръжения в Аксаково, област Варна, на второкласния път II-29 Варна - Добрич /от км 4+529 до км 6+471/. Шумовата защита ще е от прозрачни поликарбонатни панели с височина 2 м и дължина 1942 м. Индикативната стойност е 1 553 600 лв. без ДДС.

 

Pin It

ТЪРСЕНЕ