Аксаково обяви конкурс „Аз съм Европеец“

Pin It

Община Аксаково в партньорство с община Вила Нова де Сейвейра /Португалия/, Озило /Италия/, Нова горица  /Словения/, Дългопол /България/ с подкрепата на Център за подкрепа за личностно развитие

– община Аксаково, организират конкурс под мотото „Аз съм Европеец“ в следните категории:

Литературни творби;

Рисунка;

Фотография;

Видео

Конкурса е организиран в рамките на проект „Европейското бъдеще е нашето бъдеще“, финансиран по програма „Европа на гражданите“

Конкурсът „Аз съм Европеец“ цели да повиши чувството за принадлежност към Европа, да повиши разбирането на ползите от Европейския съюз, междукултурния диалог и взаимното разбирателство, да повиши Европейския дух, да насърчи мисленето за Бъдещето на Европа.

Начало на конкурса: 1.10.2019

Край на конкурса: 31.07.2021

 

Pin It

ТЪРСЕНЕ