Започна обучението на социалните асистенти

Pin It

В изпълнение на Дейност № 6 „Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации

и супервизия на наетите лични асистенти“ по проект „Нови възможности за грижа“, екипът по проекта на общинско ниво съвместно с представител от Д СП - г- жа Станка Тодорова се реализира. Супервизията се проведе в заседателна зала към общинска администрация. Всички поканени лични асистенти - 5 бр. присъстваха на супервизията.

Основни теми, които се обсъдиха по време на супервизията:

•Несправяне със ситуацията при потребители, чиито проблеми не се разрешават или се разрешават трудно;

•Трудно измеримия успех в професията на личния асистент води до конфликт между него и потребителя и при управление на услугата;

•Емоционални и личностни характеристики на личния асистент се проявява в единство с професионалната му дейност – чрез супервизия се постига ясно разграничаване между личност, роля и функция на личния асистент;

•Проблеми свързани с позицията на власт на личния асистент в отношенията с потребителя и на безсилие към причинителите на проблемната ситуация;

Всички без притеснение споделиха своя опит, проблеми и нагласи пред групата. Част от назначените лични асистенти за община Аврен са близки роднини т.е. родители, които обгрижват своите деца, които са навършили пълнолетие и се нуждаят от постоянни грижи и подкрепа при справяне с ежедневието. При тези потребители, здравословния или психически проблем, датира от самото раждане и личните асисистенти с годините са се научили да се справят в кризисни ситуации и да преодоляват възникналите трудности. Въпреки   опита на личните асистенти, по време на извършената супервизия се установи, че се нуждаят от оказване на помощ и подкрепа пред различни институции, свързани с представителство на децата си навършили пълнолетие, като се сблъскват с административни и бюрократични проблеми, за които не са подготвени и нямат познания, свързани с нормативната рамка на законодателството.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Pin It

ТЪРСЕНЕ