Търсят добри практики за равнопоставеност на половете

Pin It

Областната администрация във Варна ще събира кандидатури за Отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в Република България.

 

Всъщност инициативата е национална и идва от Министерството на труда и социалната политика. Основната цел на присъждането на отличителния знак е да се насърчат усилията на все повече институции/организации, както и конкуренцията между тях. Това на свой ред ще доведе до по-ефективни политики, насочени към постигане на равни права на жените и мъжете в България, се казва в съобщението, разпространено и чрез Областната администрация във Варна.

Срокът за подаване на необходимите документи от заинтересованите лица е до 17:30 часа на 9 февруари.

Отличителният знак ще бъде връчен около 26 април във връзка с годишнината от обнародването на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Предвижда се да бъдат връчени три награди в три категории: Държавни институции (централна и местна власт), стопански и нестопански организации, и обществени организации и институции.

Всички кандидати е необходимо да посочат техния принос като за целта попълват приложената анкета за оценка на кандидатите.

 

Pin It

ТЪРСЕНЕ