НАП- Варна написа писма до повече от 200 фирми в областта

Pin It

През последните два месеца тече активна информационна кампания на Националната агенция за приходите (НАП) чрез изпращане на уведомителни електронни писма до фирми и дружества от област Варна.

 

Писмата не са измама, нито заплаха.

Над 200 варненски фирми са били учтиво уведомени, че попадат в наблюдавана от приходната агенция целева група, определена след анализ за рисков бранш, предвид данните за деклариран от лицата код на икономическа дейност.

Съобщенията, адресирани до бизнеса, са част от основната цел на НАП да събира ефективно дължимите по закон данъци и осигурителни вноски, по начин, който да поддържа доверието на обществото в администрацията. Постигането на тази цел зависи до голяма степен от поведението на задължените лица.

Недостатъчното познаване на действащото законодателство или съзнателното му заобикаляне, водят до негативни действия или бездействия, представляващи риск за фиска. Настоящите писма са част от план за намаляване нивата на риска за периода 2022-2023 г., чиято цел е увеличаване дела на доброволното изпълнение.

Основна задача на НАП е партньорство с бизнеса с цел  ограничаване на сивия сектор и насърчаване на доброволното деклариране и плащане на данъци и осигуровки от фирми, работодатели и лица със свободни професии. Изпращането на напомнителни и предупредителни писма е обичайна практика на НАП, в стремежа й да повиши спазването на законодателството и вследствие на постоянния мониторинг на определени бизнес сектори. Именно такава насоченост имат изпращаните електронни писма от името на директора на ТД на НАП Варна.

„Писмата имат единствено информативен характер и са част от мисията на НАП за насърчаване доброволното спазване на задълженията от страна на бизнеса“, каза директорът на ТД на НАП - Варна Властиана Николова.

 

Pin It

ТЪРСЕНЕ