Почетен знак за личности, допринесли за развитието на ПГСАГ "Кольо Фичето"

Pin It

В навечерието на Деня на народните будители, ръководството на ПГСАГ "Кольо Фичето" връчи почетен знак на 15 личности, допринесли за развитието и утвърждаването на ПГСАГ "Кольо Фичето" като водещо професионално училище в Бургас и региона.

Почетният знак се връчва само на годишнини, а тази година Строителната гимназия отбелязва своя 60-годишен юбилей. Въпреки трудната обстановка и ограниченията за събития и тържества, училището успя да отбележи знаменателно тази годишнина - с редица събития, изложби и филм, в който участват бивши и настоящи учители и ученици. 

Почетният знак "Кольо Фичето" се връчи на:

За позитивна и съзидателна подкрепа, с която училището се утвърждава като водеща професионална гимназия

Димитър Николов – кмет на Община Бургас

Йорданка Ананиева – заместник-кмет Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики

инж. Чанка Коралска – заместник-кмет Строителство, инвестиции и регионално развитие

инж. Виолета Илиева -  началник РУО

Сенсей  Гергана Апостолова-Костова –ръководител на СЦ „Аякс“

Диана Теодосиева – управител на „Флора-арт“

За дългогодишен високо професионален труд и принос за утвърждаване на училището като водещо професионално учебно заведение

 

Веселин Пъйнев – дългогодишен директор на училището

Мария Маркова – бивш учител и зам.-директор на училището

инж. Веска Ефремова – бивш учител по професионална подготовка

Добринка Кирязова – бивш учител по български език и литература

ланд. арх. Палмина Пакратян – настоящ учител по професионална подготовка

майстор на спорта Панайот Горов - настоящ учител по физическо възпитание и спорт, ръководител на клубовете по интереси по футбол, волейбол и хандбал

Росен Деспов – учител по философия

Марина Сивева – дългогодишен секретар на училището

Янка Славова – дългогодишен служител на училището 

 

Pin It

ТЪРСЕНЕ